جواهرات الف دال

آویز گردنبند
  • برنز
  • نقره
  • طلا
آویز تولد 1,200,000 ~ 3,100,000 تومان
آویز گردنبند آویز حافظ ادیشن به پایان رسیده
انگشتر
  • برنز
  • طلا
انگشتر عشق نافرجام 1,200,000 ~ 2,574,000 تومان