جواهرات الف دال

انگشتر
  • طلا
انگشتر طلا عشق 1,411,000 تومان
گوشواره
  • نقره
گوشواره رهایی 380,000 تومان
گوشواره
  • نقره
رویای پرواز 380,000 تومان
گوشواره
  • نقره
پرنده مادر 380,000 تومان
آویز گردنبند
  • نقره
  • نقره
چه بی تابانه میخواهمت 180,000 ~ 240,000 تومان