محصول

آویز عشاق
کد محصول 4210196
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 665,000 ~ از 900,000 تومان

دراین اثر،ما با یک خلوت عاشقانه مواجه هستیم و با معاشقه ای که رنگ و بوی عارفانه دارد.در فرم طراحی این کار، الف دو "عا" در انتها با هم یکی شده اند و تشکیل یک خلوت را داده اند.
این اثر جزء مجموعه آثار به چاپ رسیده در کتاب جواهرات شاعرانه، مجموعه " جواهرات معاصر امیرحسین دلبری" می باشد که با مقدمه آیدین آغداشلو توسط انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است.

جنس برنز قیمت 665,000 تومان

از این اثر به تعداد 19 تولید میشود .

جنس نقره قیمت 900,000 تومان

از این اثر به تعداد 17 تولید میشود .