محصول

آویز فلک درنگ ندارد
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 650,000 ~ از 900,000 تومان

آویز با بهره گیری از مصرعی  از اشعار" حافظ" طراحی شده 

صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن                                 دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

در این کار، نقطه تکیه گاه واژه ها شده است و به نوعی گردش و چرخش حول خود را تداعی می کند.

این اثر جزء مجموعه آثار به چاپ رسیده در کتابجواهرات شاعرانه، مجموعه جواهرات معاصر امیرحسین دلبری می باشدکه با مقدمه آیدین آغداشلو توسط انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است.

جنس برنز قیمت 650,000 تومان

از این اثر به تعداد 17 تولید میشود .

جنس نقره قیمت 900,000 تومان

از این اثر به تعداد 15 تولید میشود .