محصول

آویز تنها نشدی که درد تنها دانی
کد محصول 4210195
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 550,000 ~ از 750,000 تومان

در این اثر، نقطه تکیه گاه سایر واژه ها شده است تا تنهایی و تجرد را تداعی کند.

این اثر جزء مجموعه آثار به چاپ رسیده در کتابجواهرات شاعرانه، مجموعه جواهرات معاصر امیرحسین دلبری می باشدکه با مقدمه آیدین آغداشلو توسط انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است.

جنس برنز قیمت 550,000 تومان

از این اثر به تعداد 20 تولید میشود .

جنس نقره قیمت 750,000 تومان

از این اثر به تعداد 17 تولید میشود .