محصول

آویز بسرم صدف خالی تنهایی
کد محصول 4210192
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 550,000 ~ از 750,000 تومان

نقطه در این اثر به معنای تجرد و تنهایی کار شده است و از طرفی تداعی کننده صدف نیز هست.این اثر با بهره گیری از بیتی از اشعار "هوشنگ ابتهاج" طراحی شده است .

بسرم صدف خالی تنهایی است
و تو چون مروارید، گردن آویز کسان دگری

این اثر جزء مجموعه آثار به چاپ رسیده در کتابجواهرات شاعرانه، مجموعه جواهرات معاصر امیرحسین دلبری می باشدکه با مقدمه آیدین آغداشلو توسط انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است.

جنس برنز قیمت 550,000 تومان

از این اثر به تعداد 20 تولید میشود .

جنس نقره قیمت 750,000 تومان

از این اثر به تعداد 18 تولید میشود .