محصول

دکمه سردست نقره چرخ گردون CA35
کد محصول 4610038
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 280,000 تومان

دکمه سردست  با الهام از نقوش ایرانی طراحی شده است و در ساخت آن از مینا استفاده شده است. 

جنس نقره قیمت 280,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .