محصول

دکمه سردست نقره حوض و باغ CA33
کد محصول 4610045
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 280,000 تومان

دکمه سردست  با الهام از نقوش ایرانی طراحی شده است و در ساخت آن از مینا استفاده شده است. 

جنس نقره قیمت 280,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .

محصولات مشابه

انگشتر
  • برنز
  • نقره
انگشتر ص 480,000 ~ 600,000 تومان
انگشتر
  • برنز
  • نقره
انگشتر هـ 260,000 ~ 380,000 تومان