محصول

گوشواره پرنده آرام
کد محصول 4350131
طراح: نسیم رهایی
قیمت: از 380,000 تومان

این گوشواره از تلفیق طرح پرنده باخطوط صاف و مستقیم طراحی شده است و یادآور پرنده ای است که گاه بر روی میله های آهنی آشیان می سازد و زایش جوجه های خود را به نظاره می نشیند.این محصول با محصول کد 4250131 قابلیت ست شدن دارد.

جنس نقره قیمت 380,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .