محصول

آویز در جستجوی رهایی
کد محصول 4250130
طراح: نسیم رهایی
قیمت: از 250,000 تومان

این آویزاز تلفیق طرح پرنده با فرم های اسلیمی - ایرانی طراحی شده است. این آویز تجسم پرنده ای که در جستجو ی آزادی و رهایی است.

جنس نقره قیمت 250,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .

محصولات مشابه

انگشتر
  • برنز
  • نقره
انگشتر ص 480,000 ~ 600,000 تومان
انگشتر
  • برنز
  • نقره
انگشتر هـ 260,000 ~ 380,000 تومان