محصول

آویز پرنده و ماه
طراح: نسیم رهایی
قیمت: از 230,000 تومان

این آویزاز تلفیق طرح پرنده با فرم های اسلیمی - ایرانی طراحی شده است و یادآور پرنده ای است که در هلال ماه آرمیده است.

جنس نقره قیمت 230,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .