محصول

پرنده و انتظار
کد محصول 4250145
طراح: نسیم رهایی
قیمت: از 230,000 تومان

این آویزاز تلفیق طرح پرنده با فرم های اسلیمی - ایرانی طراحی شده است و یادآور پرنده ای است که در آشیان خود صبورانه در انتظار جفت خویش است.این آویز با گوشواره 4350145 قابلیت ست شدن دارد.


جنس نقره قیمت 230,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .