محصول

پرنده و انتظار
کد محصول 4350145
طراح: نسیم رهایی
قیمت: از 380,000 تومان

این گوشواره از تلفیق طرح پرنده با فرم های اسلیمی - ایرانی طراحی شده است و یادآور پرنده ای است که در آشیان خود صبورانه در انتظار جفت خویش است.

جنس نقره قیمت 380,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .