محصول

آویزنقره کلمه (1)
کد محصول 42102224
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 620,000 ~ از 880,000 تومان

نام این اثر کلمه است در حالی که مخلوق اثر هرگز قصد تحمیل هیچ کلمه ای را به بیننده نداشته است و حق انتخاب را به عهده بیننده گذاشته تا با ترکیب حروف کلمه مورد نظر خود را از بین این حروف انتخاب نماید.در این اثر از حروفی استفاده شده که از نظر بصری زیبائی خاصی دارند و  طراح در طرح خود از این حروف استفاده کرده است چرا که فرم حروف از اهمیت بالاتری برای طراح برخوردار بوده است تا معنی و مفهومی که از ترکیب کلمات القا می شود. دکمه سردست از همین طرح ساخته شده و در دسترس میباشد . این اثر جزو مجموعه آثار به چاپ رسیده در کتاب جواهرات شاعرانه، مجموعه جواهرات معاصر امیر حسین دلبری میباشد که با مقدمه  آیدین آغداشلو توسط انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است .

جنس برنز قیمت 620,000 تومان

از این اثر به تعداد 12 تولید میشود .

جنس نقره قیمت 880,000 تومان

از این اثر به تعداد 9 تولید میشود .