محصول

گوشواره طلا آی عشق
کد محصول 1310091-1310092
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 1,035,000 تومان

گوشواره "آی عشق" از جنس طلای 18 عیار بوده و با بهره گیری از اشعار "شاملو" طراحی شده است .

آی عشق! آی عشق!چهره آبیت پیدا نیست

آی عشق! آی عشق!چهره سرخت پیدا نیست

آی عشق! آی عشق!رنگ آشنایت پیدا نیست

جنس طلا (4.66 گرم ) قیمت 1,035,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .