محصول

پرنده صلح
کد محصول 4250132
طراح: نسیم رهایی
قیمت: از 250,000 تومان

این آویزاز تلفیق طرح پرنده با فرم های اسلیمی - ایرانی طراحی شده است و یادآور پرنده ای است که جهان را دربر گرفته و رنگ فیروزه ای تلویحی است از انتظار صلح و امنیت جهانی.

جنس نقره قیمت 250,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .