محصول

پرنده و لاله(1)
کد محصول 4250133
طراح: نسیم رهایی
قیمت: از 280,000 تومان

این آویزاز تلفیق طرح پرنده با فرم گل لاله طراحی شده است.

جنس نقره قیمت 280,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .