محصول

جهان دیگر
کد محصول 4250134
طراح: نسیم رهایی
قیمت: از 280,000 تومان

این آویزاز تلفیق طرح پرنده با فرم های منحنی طراحی شده است و یادآور پرنده ای است که جهان را دربر گرفته و جهانی سراسر عشق و امنیت را تداعی می کند.

جنس نقره قیمت 280,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .