محصول

رویای پرواز
کد محصول 4250135
طراح: نسیم رهایی
قیمت: از 230,000 تومان

این آویزاز تلفیق طرح پرنده با فرم های گلیم و گبه  طراحی شده است و یادآور پرنده ای است از میان نقش های فرش جان گرفته و  رویای پرواز را تداعی می کند.

جنس نقره قیمت 230,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .