محصول

پرنده عاشق
کد محصول 4250136
طراح: نسیم رهایی
قیمت: از 250,000 تومان

این آویزاز تلفیق طرح پرنده با فرم شمع  طراحی شده است و یادآور پرنده ای است که مانند پروانه ای که عاشق شمع است، بال هایش شعله شمع را در بر گرفته است.

جنس نقره قیمت 250,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .