محصول

آشیان سیمرغ
کد محصول 4250140
طراح: نسیم رهایی
قیمت: از 260,000 تومان

این آویزاز تلفیق طرح پرنده با فرم خطوط شکسته طراحی شده است و یادآورآشیانی است که سیمرغ آرامگاه خود ساخته است.

جنس نقره قیمت 260,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .