محصول

پرنده روشنایی
کد محصول 4250143
طراح: نسیم رهایی
قیمت: از 230,000 تومان

این آویزاز تلفیق طرح پرنده با فرم خورشید طراحی شده است و یادآورپرنده است که خورشید را در آغوش و روشنایی را به ارمغان می آورد.

جنس نقره قیمت 230,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .