محصول

تا اوج
کد محصول 4350146
طراح: نسیم رهایی
قیمت: از 380,000 تومان

این گوشواره از تلفیق طرح پرنده با فرم خطوط شکسته  همانند سکو طراحی شده است و یادآور پرواز کردن به سمت اوج است.

جنس نقره قیمت 380,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .