محصول

پرنده و پنجره
کد محصول 4350147
طراح: نسیم رهایی
قیمت: از 380,000 تومان

این گوشواره از تلفیق طرح پرنده با فرم پنجره های قدیمی طراحی شده است .

جنس نقره قیمت 380,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .