محصول

زیباترین حرفت را بگو
کد محصول 4210020
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 230,000 تومان

آویز  "زیباترین حرفت را بگو"  با بهره گیری از اشعار "شاملو" طراحی شده است . 

زیباترین حرفت را بگو، شکنجه‌ی پنهان سکوتت را آشکار کن و هراس مداراز آن که بگویند ترانه بیهودگی نیست، چرا که عشق حرفی بیهوده نیست

جنس نقره قیمت 230,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .