محصول

سودای بتان دین من است
کد محصول 4210022
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 380,000 تومان

 آویز  "سودای بتان دین من است" با بهره گیری از اشعار "حافظ" طراحی شده است .

روزگاریست که سودای بتان دین من است                            غم این کار نشاط دل غمگین من است


جنس نقره قیمت 380,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .