محصول

مطرب عشق
کد محصول 4210025
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 380,000 تومان

 آویز  "مطرب عشق"  با بهره گیری از اشعار "حافظ" طراحی شده است .

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد                          نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد

جنس نقره قیمت 380,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .