محصول

دستبند نقره ساسانی بهرامSBA045
کد محصول 4110045
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 260,000 ~ از 320,000 تومان

دستبند با الهام از موتیف های  ایرانی طراحی و ساخته شده است که در دو سایز عرضه می شود.

1ـ همراه بند چرم سگک ساعتی از جنس استیل، به عرض 12میلی متر  که در محاسبه قیمت آن قیمت بند چرم( به ارزش  50000 تومان) افزوده شده است.

2ـ همراه بند چرم سگک ساعتی از جنس استیل، به عرض 16میلی متر  که در محاسبه قیمت آن قیمت بند چرم( به ارزش  50000 تومان) افزوده شده است.

جنس نقره قیمت 260,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .

جنس نقره قیمت 320,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .