محصول

حال دل با تو گفتنم هوس است
کد محصول 4210077
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 230,000 تومان

آویز  "حال دل با تو گفتنم هوس است" با بهره گیری از اشعار "حافظ" طراحی شده است .  

حال دل با تو گفتنم هوس است                 خبر دل شنفتنم هوس است

جنس نقره قیمت 230,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .