محصول

بدون عشق جهان جای زندگانی نیست
کد محصول 4210107
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 280,000 تومان

 آویز "بدون عشق جهان جای زندگانی نیست" با بهره گیری از اشعار "فاضل نظری" طراحی شده است .

به روی آینه ی پر غبار من بنویس                    بدون عشق جهان جای زندگانی نیست

جنس نقره قیمت 280,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .

محصولات مشابه

انگشتر
  • برنز
  • نقره
انگشتر ص 480,000 ~ 600,000 تومان
انگشتر
  • برنز
  • نقره
انگشتر هـ 260,000 ~ 380,000 تومان