محصول

نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست
کد محصول 4210152
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 350,000 تومان

آویز  "نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست"  با بهره گیری از اشعار "حافظ" طراحی شده است .

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند                    نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست
جنس نقره قیمت 350,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .