محصول

چه نزدیک است جان تو به جانم
کد محصول 4210153
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 340,000 تومان

آویز  "چه نزدیک است جان تو به جانم"  با بهره گیری از اشعار "مولانا" طراحی شده است .

چه نزدیک است جان تو به جانم              که هر چیزی که اندیشی بدانم

جنس نقره قیمت 340,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .