محصول

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
کد محصول 4210154
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 260,000 تومان

آویز  "چه نزدیک است جان تو به جانم"  با بهره گیری از اشعار "حافظ" طراحی شده است .

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی            دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

جنس نقره قیمت 260,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .