محصول

آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت
کد محصول 4210155
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 280,000 تومان

آویز  "آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت"  با بهره گیری از اشعار "حافظ" طراحی شده است .

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت              آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت
جنس نقره قیمت 280,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .