محصول

فراتر از مرزهای تنت دوستت دارم
کد محصول 4210157
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 380,000 تومان

آویز  "فراتر از مرزهای تنت دوستت دارم"  با بهره گیری از اشعار "شاملو" طراحی شده است .

در فراسوی مرزهای تنت تو را دوست میدارم.
 آینه ها و شب پره های مشتاق را به من بده
 روشنی و شراب را
 آسمان بلند و کمان گشاده ی پل
 پرنده ها و قوس و قزح را به من بده


جنس نقره قیمت 380,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .