محصول

چه بی تابانه میخواهمت
کد محصول 4210158
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 180,000 ~ از 240,000 تومان

آویز  "چه بی تابانه میخواهمت"  با بهره گیری از اشعار "شاملو" طراحی شده است .

چه بی تابانه می خواهمت
ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری !
چه بی تابانه تو را طلب می کنم !

جنس نقره قیمت 180,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .

جنس نقره قیمت 240,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .