محصول

خیال روی تو
کد محصول 4210159
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 230,000 تومان

آویز  "خیال روی تو در هر طریق همره ماست" با بهره گیری از اشعار "حافظ" طراحی شده است . 

  خیال روی تو در هر طریق همره ماست                   نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست


جنس نقره قیمت 230,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .