محصول

مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
کد محصول 5210163
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 380,000 تومان

آویز با بهره گیری از اشعار"حافظ" طراحی شده 

ساقی به نور باده برافروز جام ما                  مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

و در پس زمینه آن از مینای کوره ای برای رنگ بخشیدن به محصول استفاده شده است. یکی از خواص استفاده از این جنس مینا منحصر بفرد بودن رنگ آثار است که تکرار پذیر نخواهد بود.

جنس نقره قیمت 380,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .