محصول

مجبور نیستی که بمانی ولی نرو
کد محصول 4210168
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 280,000 تومان

آویز  "مجبور نیستی که بمانی  ولی نرو"  با بهره گیری از اشعار "مهدی فرجی" طراحی شده است .

هی پا به پا نکن که بگويم سفر به خير
مجبــــور نيستـــی بمانی ... ولــی نرو!

جنس نقره قیمت 280,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .