محصول

دل می رود ز دستم
کد محصول 4210169
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 280,000 تومان

آویز"دل می رود زدستم"با بهره گیری از اشعار "حافظ" در قالب نستعلیق طراحی شده است .   

 دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را                    دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

جنس نقره قیمت 280,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .