محصول

پرنده مادر
کد محصول 4350138
طراح: نسیم رهایی
قیمت: از 380,000 تومان

این آویزاز تلفیق طرح پرنده با خطوط شکسته و منحنی  طراحی شده است و یادآورمادری است که بال هایش را برای کودکانش می گشاید تا آنان را در آغوش کشد.

جنس نقره قیمت 380,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .