محصول

آویز مادر
کد محصول 4210214
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 1,200,000 ~ از 1,800,000 تومان

در این آویز دو طرح در هم تنیده شده است که هر دو به مفهوم مادر اشاره می دهد. یکی پیچش خطوط ناخوانا که جنین  را تداعی می کند و دیگری طرح قلب.

این اثر جزء مجموعه آثار به چاپ رسیده در کتاب جواهرات شاعرانه" مجموعه جواهرات معاصر امیرحسین دلبری " می باشد که با مقدمه آیدین آغداشلو توسط انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است.

جنس برنز قیمت 1,800,000 تومان

از این اثر به تعداد 20 تولید میشود .

جنس نقره قیمت 1,200,000 تومان

از این اثر به تعداد 19 تولید میشود .