محصول

آویز پنجره (3)
کد محصول 4210221
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 900,000 ~ از 1,300,000 تومان

در این طرح، قاب با نقشی از پنجره پر شده است و مرغ فضای خارج آن را تکثیر می کند.

این اثر جزء مجموعه آثار به چاپ رسیده در کتاب جواهرات شاعرانه" مجموعه جواهرات معاصر امیرحسین دلبری " می باشد که با مقدمه آیدین آغداشلو توسط انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است.

جنس برنز قیمت 900,000 تومان

از این اثر به تعداد 17 تولید میشود .

جنس نقره قیمت 1,300,000 تومان

از این اثر به تعداد 16 تولید میشود .