محصول

رهایی (2)
کد محصول 4210207
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 665,000 ~ از 950,000 تومان

در این اثر، گویی دست قصد رهایی دارد.رهایی از قالب خود.قالبی که برای دست زندان شده است.

جنس برنز قیمت 665,000 تومان

از این اثر به تعداد 12 تولید میشود .

جنس نقره قیمت 950,000 تومان

از این اثر به تعداد 11 تولید میشود .