محصول

پنجره (1)
کد محصول 4210203
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 900,000 ~ از 1,300,000 تومان

در این اثر، قاب پنجره ، نقشی از خطوط ناخوانا را در خود جای داده و کنایه از حرف های ناگفته و پنهانی است که پشت هر پنجره ای وجود دارد و پرنده ای انگار در حال دل سپردن به این نجواهاست.

جنس برنز قیمت 900,000 تومان

از این اثر به تعداد 7 تولید میشود .

جنس نقره قیمت 1,300,000 تومان

از این اثر به تعداد 12 تولید میشود .