محصول

آویز ره میخانه و مسجد
کد محصول 4210200
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 900,000 ~ از 1,300,000 تومان

این اثر بر اساس شعری از "عطار نیشابوری" طراحی شده است و در دو بخش طراحی شده بخشی با رنگ فیروزه ای مینا به مسجد اشاره دارد و بخشی دیگر با خطوط ناخوانا به میخانه.

ره میخانه و مسجد کدام است                    که هر دو بر من مسکین حرام است

این اثر جزء مجموعه آثار به چاپ رسیده در کتاب جواهرات شاعرانه" مجموعه جواهرات معاصر امیرحسین دلبری " می باشد که با مقدمه آیدین آغداشلو توسط انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است.


جنس برنز قیمت 900,000 تومان

از این اثر به تعداد 20 تولید میشود .

جنس نقره قیمت 1,300,000 تومان

از این اثر به تعداد 18 تولید میشود .