محصول

سرآغاز ارتباط (2)
کد محصول 4210185
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 900,000 ~ از 1,300,000 تومان

در این اثر، نیم استوانه نماد انسان عریانی است که خطوط ناخوانا همچون ردایی قصد حجاب او دارند و شاید کنایه ای  از زبان  و خط است که به زندگی انسان بدوی شکلی تازه بخشید و سرآغاز ارتباط شد.

جنس برنز قیمت 900,000 تومان

از این اثر به تعداد 20 تولید میشود .

جنس نقره قیمت 1,300,000 تومان

از این اثر به تعداد 19 تولید میشود .