محصول

دکمه سردست نقره ساسانی(4)
کد محصول 4610246
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 560,000 ~ از 800,000 تومان

این دکمه سردست با الهام از نقوش ساسانی طراحی شده است.

جنس برنز قیمت 560,000 تومان

از این اثر به تعداد 20 تولید میشود .

جنس نقره قیمت 800,000 تومان

از این اثر به تعداد 12 تولید میشود .