محصول

دکمه سردست نقره ساسانی(2)
کد محصول 4610174
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 560,000 ~ از 800,000 تومان

این دکمه سردست با الهام از نقوش ساسانی طراحی شده است.

این اثر جزء مجموعه آثار به چاپ رسیده در کتاب جواهرات شاعرانه" مجموعه جواهرات معاصر امیرحسین دلبری " می باشد که با مقدمه آیدین آغداشلو توسط انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است.

جنس برنز قیمت 560,000 تومان

از این اثر به تعداد 19 تولید میشود .

جنس نقره قیمت 800,000 تومان

از این اثر به تعداد 18 تولید میشود .