محصول

گوشواره رهایی
طراح: نسیم رهایی
قیمت: از 380,000 تومان

این گوشواره از تلفیق طرح پرنده با خطوط عمودی  طراحی شده است و یادآور پرنده ای است از میان میله های قفس رهایی یافته است.

جنس نقره قیمت 380,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .

محصولات مشابه

انگشتر
  • برنز
  • نقره
انگشتر ص 480,000 ~ 600,000 تومان
انگشتر
  • برنز
  • نقره
انگشتر هـ 260,000 ~ 380,000 تومان